Chuyên mục: Tính năng

“Đặt Vé Xe Đường Dài” trên ứng dụng BusMap

Làm sao để mang đến những phần mềm, ứng dụng hiện đại, giúp ích cho đời sống di chuyển của người dùng hơn?! Đây là những điều mà BusMap vẫn luôn trăn trở. Bởi lẽ đó, BusMap tiến hành cho ra mắt tính năng “Đặt Vé Xe Đường Dài”...