Cơ Hội Việc Làm

Cơ Hội Việc Làm

BusMap JSC

Môi trường startup đầy năng động, thúc đẩy sự sáng tạo, gia đình BusMap luôn sẵn sàng chào đón những thành viên mới gia nhập và cùng thực hiện hóa những mục tiêu lớn.

BusMap JSC

Môi trường startup đầy năng động, thúc đẩy sự sáng tạo, gia đình BusMap luôn sẵn sàng chào đón những thành viên mới gia nhập và cùng thực hiện hóa những mục tiêu lớn.

 

Software Engineer – Mobile Developer

Thời gian bắt đầu: 20/11/2020

 

 

Hardware Engineer – IoT

Thời gian bắt đầu: 20/11/2020

 

 

Software Engineer – Web Developer

Thời gian bắt đầu: 20/11/2020

 

 

Software Engineer – Backend Developer

Thời gian bắt đầu: 20/11/2020

 

 

Software Engineer – Fullstack

Thời gian bắt đầu: 20/11/2020

 

 

Tester

Thời gian bắt đầu: 19/1/2021

 

 

CEO Assistant

Thời gian bắt đầu: 20/11/2020

 

 

UX/UI Designer

Thời gian bắt đầu: 19/1/2021

 

 

Kế Toán(Admin)

Thời gian bắt đầu: 20/11/2020

 

 

Internship

Thời gian bắt đầu: 19/1/2021

 

 

Sale Manager

Thời gian bắt đầu: 19/1/2021

 

 

Nhân viên Sale (CTV)

Thời gian bắt đầu: 19/1/2021

 

 

Trưởng Phòng Nhân Sự

Thời gian bắt đầu: 19/1/2021

 

 

Marketing Manager

Thời gian bắt đầu: 19/1/2021

 

 

Nhân viên Digital Marketing (CTV)

Thời gian bắt đầu: 19/1/2021

 

 

Partnership/Account Executive

Thời gian bắt đầu: 07/05/2021

 

 

Finance Executive

Thời gian bắt đầu: 07/05/2021